De geschiedenis van Rotterdam

Rotterdam telde in 2012 176 verschillende Nationaliteiten uit alle windstreken van de wereld. In 2016 was 1 op de 4 inwoners van Rotterdam geboren in het buitenland. Dit betrof 27,8 procent van de totale bevolking van Rotterdam, bijna een-derde van het totale aantal inwoners maar liefst.  Daarmee behoord Rotterdam qua bevolkingssamenstelling tot de meest diverse, multiculturele steden ter Wereld. De diversiteit van Rotterdam ligt bijvoorbeeld boven die van New York, Los Angeles of Parijs.  De grootste groepen Rotterdammers van niet-Nederlandse afkomt bestaan uit Surinamers (29.017), gevolgd door Turken(22.786), Marokkanen(18.749) en Antillianen(14.934). Daarnaast zijn er vele kleinere etnische gemeenschappen. Hoe is dit zo gegroeid? Op Encore Magazine lees je het allemaal

Rotterdam
foto: Joop van Houdt

Hoe Rotterdam zich ontwikkelde tot multiculturele smeltkroes

Rotterdam is van oudsher een havenstad en een belangrijke zeehaven. Aan het einde van de 16de eeuw laat Johan van Oldenbarnevelt de Rotterdamse haven uitbreiden. Dit heeft de basis gelegd voor de belangrijke positie die Rotterdam in de loop van de opvolgende jaren heeft verworven in de internationale zeehandel. Het betekende ook dat zeelieden van over de hele wereld regelmatig Rotterdam aandeden en er tijdelijk verbleven. De Rotterdammer raakte zo gewend aan vreemde talen.

In 1940 werd Rotterdam gebombardeerd door de Duitsers wat resulteerde in de capitulatie van Nederland. Na de oorlog volgde een periode van wederopbouw. Ook de haven groeide in deze periode sterk. Er ontstond hierdoor een groot tekort aan arbeiders. Daarom werden er vanaf de jaren 60 gastarbeiders aangetrokken uit voornamelijk Spanje en Italië om te werken in de haven. Vanaf de jaren 70 werden er voornamelijk gastarbeiders uit Marokko en Turkije aangetrokken. De bevolkingssamenstelling van de oude standswijken van Rotterdam veranderde gedurende deze periode sterk. Dit had niet alleen te maken met de instroom van Gastarbeiders, maar kwam ook doordat de huizen niet meer voldeden aan de eisen van de moderne tijd. Hierdoor vertrokken veel oorspronkelijke Rotterdammers die het konden betalen naar nieuwe voorsteden of naar randgemeenten. De uitstroom van autochtone Rotterdammers werd nog eens versterkt door het ontstaan van spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen aan het begin van de jaren 70.

Rotterdam centrum veranderde zo in een rap tempo in een multiculturele samenleving bestaande uit diverse etnische groepen. Zo ontstond er bijvoorbeeld ook een Kaapverdische gemeenschap. In de oude stadswijken ontstond een sociale onderklasse van migranten en is er in toenemende mate sprake van verpaupering. De lege plekken die de oorspronkelijke Rotterdammers achterlieten werden ingenomen door migranten uit diverse groepen, aangetrokken door het multiculturele karakter van de stad en de relatief lage woningprijzen. Dit kan gezien worden als een zelf-versterkend effect. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat Rotterdam tot de meest etnisch diverse steden ter wereld is gaan behoren.

Welke bedrijven vinden we tegenwoordig in het centrum ?

 

Daarnaast kun je bij verschillende praktijken terecht voor behandelingen naar keuze. Zo zijn er volop masasge praktijken, kappers, schoonheid salons, dokters en tandartsen te vinden in het centrum van r”dam.

Anabole steroïden

De anabole steroïden zijn een synthetische vorm van steroïden. Het is een afgeleide van Testosteron. Testosteron is een mannelijk geslachtshormoon. Met het behoud van de eiwit anabole werking heeft het verzwakte androgene eigenschappen. We bespreken in dit artikel nandrolon.

Het anabole nandrolon steroïde zorgt voor een stimulatie van de opbouw van eiwitten en een remming van de afbraak hiervan. De werkingsmechanismen zijn niet erg nauwkeurig bekend. Het is zo dat het zich bindt aan de androgeen receptor in de cytoplasma en deze heeft een affiniteit welke tussen die van het dihydrotestosteron en die van het testosteron ligt. De afbraak verloopt, verwacht men net als die bij testosteron.

Nandrolon heeft ook de mogelijkheid om een stimulerende invloed op de erytropoëse te hebben. Het mechanisme hiervan is nog niet echt opgehelderd. Wel zijn er aanwijzingen dat de voorlopercellen worden gestimuleerd in het beenmerg en in de nier de erytropoëtine  productie bevorderd. Het kan ook de afbraak van de botten afremmen, wat een positief effect is voor de fractuurincidentie bij de osteoporose. Dit is echter nog niet aangetoond.

 

gespierde man door anabolen

De indicaties

Nandrolon is voor een aantal zaken geregistreerd.

Bestel geen anabole steroïden die bij anorexia nervosa of bij andere vormen van psychogene anorexia worden voorgeschreven of gegeven. Het gebruik van de stoffen om de lichamelijke conditie bij de sport prestaties te verbeteren is totaal niet toelaatbaar. Het kan tot bijwerkingen zijn welke vooral voor vrouwen onomkeerbaar zijn.

De bijwerkingen van steroiden

Bij mannen kunnen er verschillende bijwerkingen ontstaan. Zo kan er gynaecomastie ontstaan. Het is het gevolg van de perifere omzetting in het oestrogeen. Borstvorming is het meest bekende effect hiervan. Ook kan het libido versterkt worden, priapisme optreden, de spermatogenese afgeremd worden en prostaathyperplasie ontstaan.

Bij vrouwen is het vooral het optreden van een stemverlaging, uitval van het hoofdhaar, een verstoring van de maandelijkse menstruele cyclus en ook hirsutisme. Een verandering en verlaging van de stem kan al voorkomen bij een lage dosering. Het is vaak een onomkeerbaar effect van het innemen van anabole steroïden. Ook kan een hogere prikkelbaarheid van de clitoris ontstaan en een verhoogd libido.

Als men hogere doseringen gebruikt dan kunnen er meer bijwerkingen optreden. Denk hierbij aan waterretentie en zoutretentie. Ook he lipidenspectrum kan beïnvloed worden waardoor het HDL cholesterol daalt. Ook kan er een verminderde glucosetolerantie ontstaan. Ook kan men last krijgen van leverfuncties en zelfs levertumoren. Patiënten met preëxistente leverziekten lopen hier een hoger risico. Weet wat voor anabolen je koopt!

De behandeling

Alleen een deel van de mensen met aplastische anemie reageert goed. Het is dan slechts een klein deel. De volledige normalisatie van het gehalte van hemoglobine wordt echter nooit bereikt. Ook het volledige herstel van het aantal van erytrocyten is er nog niet.

De werking is in het algemeen beter bij kinderen dan bij de volwassenen. Een vroegtijdige sluiting van de epifysairlijnen kan ook optreden bij een gebruik in de groei periode.

De therapie met de anabole steroïden is wel een behandeling welke vele maanden moet worden gedaan. Dit komt vooral omdat het effect nog niet is aan te tonen. Het is vooral een niet verdere achteruitgang van het hemoglobine gehalte of de verminderde transfusie behoefte.

Een lichte vorm van resistente hypoplastische anemie is juist positief. Bij volwassenen is het echter nauwelijks waar te nemen of aantoonbaar. Het is ook geen indicatie als men kijkt naar de bijwerkingen van vochtretentie, virilisatie en hypertensie. Deze kunnen zelfs erg hinderlijk zijn en het moet worden afgewogen of het slim is om hier gebruik van te maken als men kijkt naar de slechts ten dele verbetering van de anemie.

Bij anemie welke door chronische nierinsufficiëntie komt wordt vandaag de dag epoëtine gebruikt.

Bij osteoporose is het de calciumbalans welke soms reageert op een gunstige manier door het krijgen van anabole steroïden. Het is een positief resultaat, wat ook goed is voor de bot mineraal dichtheid op de wat langere termijn volgens sommigen. Dit is echter nog nooit aangetoond. Osteoporose in de post meno pauze is trouwens geen indicatie om anabole steroïden te gaan gebruiken.

Kinderen en androgenen

Anabolen kopen en gebruiken kan bij kinderen de groeisnelheid en de skeletrijping beïnvloeden. Vooral de laatste is hierbij meer gevoelig. Het kan leiden tot een vervroegde sluiting van de epifysair schijven en ook tot het beperken van de uiteindelijke bereikte lichaamslengte. De kinderen en de adolescenten behoren dienen slechts op een strikte indicatie en onder een strenge controle van de skelet leeftijd gebruikt te worden.

Welke keuze moet je maken

Osteoporose is in de postmeno pauze geen indicatie meer. De toepassing van de anabole steroïden moet beperkt worden tot de ernstige therapie resistente postmeno pauzale osteoporose. Let bij het steroiden bestellen er op dat de bestelde producten aansluiten op je behoeften.

De therapeutische betekenis van de anabole steroïden bij de symptomatische behandeling van de aplastische anemie is ook te twijfelachtig. Bij de anemie door een chronische nierinsufficiëntie bij de dialyse patiënten kiest men liever voor epoëtine. Het moet benadrukt worden, dat anabole steroïden bij kinderen alleen onder begeleiding van een ervaren arts toegepast mogen worden. Een arts welke hier volop ervaring mee heeft.

Te weinig controle op voeding door overheid

Supermarkten en fabrikanten hebben in het jaar 2014 aangekondigd dat er meer controle op de voeding zou komen. Echter controleert de overheid nog steeds te weinig op het aantal zout, suiker en verzadigd vet in het eten en drinken dat in de supermarkt ligt.

Een aantal organisaties, waaronder de Hartstichting, Consumentenbond en de Nierstichting stellen dat de supermarkten en fabrikanten te weinig inzage bieden om te kunnen concluderen dat deze controle door de overheid nu wel op een voldoende peil zit. De organisaties willen dan ook dat de Nederlandse controle organisaties, waaronder NVWA en het RIVM, zich in deze discussie gaan mengen. De belangen organisaties zien dan ook graag dat deze organisaties een uitgebreide monitor gaan uitvoeren om in te kunnen zien hoeveel de overheid tegenwoordig de voedingsproducten aan controle onderwerpt.

De organisatie Foodwatch gaf dan ook al eerder kritiek op de overheid. Zij vinden namelijk dat de minister van Volksgezondheid te weinig actie onderneemt tegen de voedselindustrie en daarnaast te veel van zelfregulering van deze industrie uit gaat. In het verleden is aangetoond dat dit niet altijd even betrouwbaar is. Er ligt dus een taak voor de overheid om deze controle op zich te nemen en hierdoor de kwaliteit van de producten die de consument in handen krijgt te vergroten.

Gezonde voeding is dan ook heel belangrijk. Niet alleen word je hier zelf gezonder van, ook ben je beter in staat om vet te verliezen wanneer je voornamelijk gezonde producten eet. Voornamelijk de verzadigde vetten zijn niet altijd even goed voor je lichaam. Het is dan ook van belang om meer onverzadigde vetten binnen te krijgen en minder bewerkte producten te eten. Veel bewerkte producten bezitten namelijk toegevoegde smaakstoffen en verzadigde vetten. Deze stoffen zorgen er voor dat je aankomt. Wanneer je minder koolhydraten en meer eiwitten binnen krijgt is je lichaam beter in staat om je vetvoorraad te gaan verbranden. De suikers en verzadigde vetten die in veel voedingsproducten zitten frustreren dit proces alleen maar.

fruit

Om te kunnen controleren dat de voeding in de supermarkt de consument niet in gevaar brengt is de Warenwet in het leven geroepen. Binnen deze wet staat dan ook opgenomen aan welke eisen de voedingsmiddelen moeten voldoen om verkocht te kunnen worden in de Nederlandse supermarkten. De NVWA controleert daarna of deze regels ook daadwerkelijk worden nageleefd. Wanneer de NVWA een overtreding constateert kan dan ook een waarschuwing worden gegeven of een boete worden opgelegd. Ook kan de NVWA een bedrijf opdragen een product terug te roepen, wanneer de consument die dit product zou eten in gevaar loopt. Hierdoor loop je als consument minder risico op klachten na het eten van ongezonde voeding.

Ontdekking belangrijke stoffen brengt genezing van MS dichterbij

Onderzoekers beweren dat genezing van de zenuwziekte MS dichterbij komt. Dit stellen de onderzoekers aan de hand van genetische studies waarbij stoffen zijn ontdekt die een zeer grote rol kunnen spelen bij het ontwikkeling van baanbrekende medicijnen.

Nederlandse onderzoekers aan de Radboud Universiteit hebben dan ook een overzichtskaart voor MS samengesteld. Hierbij worden de biologische processen in kaart gebracht die betrokken zijn bij de zenuwziekte. Aan de hand van deze genetische studies bij ruim elf duizend MS patiënten en 21.000 gezonde controles kon deze overzichtskaart worden samengesteld.

Aan de hand van dit onderzoek wordt dan ook de zogenoemde MSmap gecreëerd. Dit is een digitale versie van de overzichtskaart die aan behandelend neurologen wordt verstrekt. Op de manier kunnen deze neurologen de huidige kaart aanvullen met nieuwe informatie. Deze aangevulde overzichtskaart kan dan worden gebruikt om de diagnose en prognose van MS patiënten te ondersteunen. Er zijn dan ook verschillende binnenlandse en buitenlandse MS centra betrokken bij het aanvullen van de overzichtskaart.

De wetenschappers claimen dat genezing voor MS dichterbij komt door het testen van drie verschillende stoffen die de biologische processen aangrijpen in een MS cel model. Deze drie stoffen zijn gebaseerd op stamcellen die afgeleid zijn van MS patiënten. Hierdoor kan een beter inzicht in de processen en stoffen worden verkregen. De noodzaak van dit nieuwe onderzoek wordt dan ook ingezien door een groot aantal verschillende centra en organisaties. Zo heeft onder andere het Nationaal MS Fonds dit onderzoek financieel ondersteund.

Multiple sclerose

Een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel wordt ook wel Multiple Sclerose (MS) genoemd. MS is dan ook geen spierziekte, wat vaak wordt gedacht. Wanneer je aan MS leidt gaat de isolerende laag rondom de zenuwbanen langzaam stuk. Dit houdt in dat zenuwprikkels niet meer goed door de zenuwbanen kunnen worden geleid. De gevolgen zijn dan ook zeer ernstig, onder andere verlammingsverschijnselen komen veel voor bij MS patiënten. Tot op heden is de oorzaak van MS nog onduidelijk, echter lijkt een auto-immuunziekte het meest waarschijnlijk als oorzaak wat tot MS leidt.

 

ms uitgeleged

 

MS komt het meeste voor bij mensen tussen de 20 en 40 jaar. Voornamelijk in gebieden met een gematigd klimaat, waar Nederland tot behoort, is MS een van de meest voorkomende chronische zenuwziekten. Nederland kent dan ook ongeveer 17.000 MS patiënten. Vooralsnog is de ziekte nog niet te genezen, echter hoopt men dat dit nieuwe onderzoek wel helpt bij het vinden van een oplossing.

Er zijn een aantal verschillende symptomen te onderscheiden die passen bij MS. Zo kun je in de eerste fase van de ziekte onder andere last hebben van oogproblemen, blaasproblemen en vermoeidheid. Ook kunnen je spieren zwakker of stijf aanvoelen.