De geschiedenis van Rotterdam

Rotterdam telde in 2012 176 verschillende Nationaliteiten uit alle windstreken van de wereld. In 2016 was 1 op de 4 inwoners van Rotterdam geboren in het buitenland. Dit betrof 27,8 procent van de totale bevolking van Rotterdam, bijna een-derde van het totale aantal inwoners maar liefst.  Daarmee behoord Rotterdam qua bevolkingssamenstelling tot de meest diverse, multiculturele steden ter Wereld. De diversiteit van Rotterdam ligt bijvoorbeeld boven die van New York, Los Angeles of Parijs.  De grootste groepen Rotterdammers van niet-Nederlandse afkomt bestaan uit Surinamers (29.017), gevolgd door Turken(22.786), Marokkanen(18.749) en Antillianen(14.934). Daarnaast zijn er vele kleinere etnische gemeenschappen. Hoe is dit zo gegroeid? Op Encore Magazine lees je het allemaal

Rotterdam
foto: Joop van Houdt

Hoe Rotterdam zich ontwikkelde tot multiculturele smeltkroes

Rotterdam is van oudsher een havenstad en een belangrijke zeehaven. Aan het einde van de 16de eeuw laat Johan van Oldenbarnevelt de Rotterdamse haven uitbreiden. Dit heeft de basis gelegd voor de belangrijke positie die Rotterdam in de loop van de opvolgende jaren heeft verworven in de internationale zeehandel. Het betekende ook dat zeelieden van over de hele wereld regelmatig Rotterdam aandeden en er tijdelijk verbleven. De Rotterdammer raakte zo gewend aan vreemde talen.

In 1940 werd Rotterdam gebombardeerd door de Duitsers wat resulteerde in de capitulatie van Nederland. Na de oorlog volgde een periode van wederopbouw. Ook de haven groeide in deze periode sterk. Er ontstond hierdoor een groot tekort aan arbeiders. Daarom werden er vanaf de jaren 60 gastarbeiders aangetrokken uit voornamelijk Spanje en Italië om te werken in de haven. Vanaf de jaren 70 werden er voornamelijk gastarbeiders uit Marokko en Turkije aangetrokken. De bevolkingssamenstelling van de oude standswijken van Rotterdam veranderde gedurende deze periode sterk. Dit had niet alleen te maken met de instroom van Gastarbeiders, maar kwam ook doordat de huizen niet meer voldeden aan de eisen van de moderne tijd. Hierdoor vertrokken veel oorspronkelijke Rotterdammers die het konden betalen naar nieuwe voorsteden of naar randgemeenten. De uitstroom van autochtone Rotterdammers werd nog eens versterkt door het ontstaan van spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen aan het begin van de jaren 70.

Rotterdam centrum veranderde zo in een rap tempo in een multiculturele samenleving bestaande uit diverse etnische groepen. Zo ontstond er bijvoorbeeld ook een Kaapverdische gemeenschap. In de oude stadswijken ontstond een sociale onderklasse van migranten en is er in toenemende mate sprake van verpaupering. De lege plekken die de oorspronkelijke Rotterdammers achterlieten werden ingenomen door migranten uit diverse groepen, aangetrokken door het multiculturele karakter van de stad en de relatief lage woningprijzen. Dit kan gezien worden als een zelf-versterkend effect. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat Rotterdam tot de meest etnisch diverse steden ter wereld is gaan behoren.

Welke bedrijven vinden we tegenwoordig in het centrum ?

 

Daarnaast kun je bij verschillende praktijken terecht voor behandelingen naar keuze. Zo zijn er volop masasge praktijken, kappers, schoonheid salons, dokters en tandartsen te vinden in het centrum van r”dam.