Anabole steroïden

De anabole steroïden zijn een synthetische vorm van steroïden. Het is een afgeleide van Testosteron. Testosteron is een mannelijk geslachtshormoon. Met het behoud van de eiwit anabole werking heeft het verzwakte androgene eigenschappen. We bespreken in dit artikel nandrolon.

Het anabole nandrolon steroïde zorgt voor een stimulatie van de opbouw van eiwitten en een remming van de afbraak hiervan. De werkingsmechanismen zijn niet erg nauwkeurig bekend. Het is zo dat het zich bindt aan de androgeen receptor in de cytoplasma en deze heeft een affiniteit welke tussen die van het dihydrotestosteron en die van het testosteron ligt. De afbraak verloopt, verwacht men net als die bij testosteron.

Nandrolon heeft ook de mogelijkheid om een stimulerende invloed op de erytropoëse te hebben. Het mechanisme hiervan is nog niet echt opgehelderd. Wel zijn er aanwijzingen dat de voorlopercellen worden gestimuleerd in het beenmerg en in de nier de erytropoëtine  productie bevorderd. Het kan ook de afbraak van de botten afremmen, wat een positief effect is voor de fractuurincidentie bij de osteoporose. Dit is echter nog niet aangetoond.

 

gespierde man door anabolen

De indicaties

Nandrolon is voor een aantal zaken geregistreerd.

Bestel geen anabole steroïden die bij anorexia nervosa of bij andere vormen van psychogene anorexia worden voorgeschreven of gegeven. Het gebruik van de stoffen om de lichamelijke conditie bij de sport prestaties te verbeteren is totaal niet toelaatbaar. Het kan tot bijwerkingen zijn welke vooral voor vrouwen onomkeerbaar zijn.

De bijwerkingen van steroiden

Bij mannen kunnen er verschillende bijwerkingen ontstaan. Zo kan er gynaecomastie ontstaan. Het is het gevolg van de perifere omzetting in het oestrogeen. Borstvorming is het meest bekende effect hiervan. Ook kan het libido versterkt worden, priapisme optreden, de spermatogenese afgeremd worden en prostaathyperplasie ontstaan.

Bij vrouwen is het vooral het optreden van een stemverlaging, uitval van het hoofdhaar, een verstoring van de maandelijkse menstruele cyclus en ook hirsutisme. Een verandering en verlaging van de stem kan al voorkomen bij een lage dosering. Het is vaak een onomkeerbaar effect van het innemen van anabole steroïden. Ook kan een hogere prikkelbaarheid van de clitoris ontstaan en een verhoogd libido.

Als men hogere doseringen gebruikt dan kunnen er meer bijwerkingen optreden. Denk hierbij aan waterretentie en zoutretentie. Ook he lipidenspectrum kan beïnvloed worden waardoor het HDL cholesterol daalt. Ook kan er een verminderde glucosetolerantie ontstaan. Ook kan men last krijgen van leverfuncties en zelfs levertumoren. Patiënten met preëxistente leverziekten lopen hier een hoger risico. Weet wat voor anabolen je koopt!

De behandeling

Alleen een deel van de mensen met aplastische anemie reageert goed. Het is dan slechts een klein deel. De volledige normalisatie van het gehalte van hemoglobine wordt echter nooit bereikt. Ook het volledige herstel van het aantal van erytrocyten is er nog niet.

De werking is in het algemeen beter bij kinderen dan bij de volwassenen. Een vroegtijdige sluiting van de epifysairlijnen kan ook optreden bij een gebruik in de groei periode.

De therapie met de anabole steroïden is wel een behandeling welke vele maanden moet worden gedaan. Dit komt vooral omdat het effect nog niet is aan te tonen. Het is vooral een niet verdere achteruitgang van het hemoglobine gehalte of de verminderde transfusie behoefte.

Een lichte vorm van resistente hypoplastische anemie is juist positief. Bij volwassenen is het echter nauwelijks waar te nemen of aantoonbaar. Het is ook geen indicatie als men kijkt naar de bijwerkingen van vochtretentie, virilisatie en hypertensie. Deze kunnen zelfs erg hinderlijk zijn en het moet worden afgewogen of het slim is om hier gebruik van te maken als men kijkt naar de slechts ten dele verbetering van de anemie.

Bij anemie welke door chronische nierinsufficiëntie komt wordt vandaag de dag epoëtine gebruikt.

Bij osteoporose is het de calciumbalans welke soms reageert op een gunstige manier door het krijgen van anabole steroïden. Het is een positief resultaat, wat ook goed is voor de bot mineraal dichtheid op de wat langere termijn volgens sommigen. Dit is echter nog nooit aangetoond. Osteoporose in de post meno pauze is trouwens geen indicatie om anabole steroïden te gaan gebruiken.

Kinderen en androgenen

Anabolen kopen en gebruiken kan bij kinderen de groeisnelheid en de skeletrijping beïnvloeden. Vooral de laatste is hierbij meer gevoelig. Het kan leiden tot een vervroegde sluiting van de epifysair schijven en ook tot het beperken van de uiteindelijke bereikte lichaamslengte. De kinderen en de adolescenten behoren dienen slechts op een strikte indicatie en onder een strenge controle van de skelet leeftijd gebruikt te worden.

Welke keuze moet je maken

Osteoporose is in de postmeno pauze geen indicatie meer. De toepassing van de anabole steroïden moet beperkt worden tot de ernstige therapie resistente postmeno pauzale osteoporose. Let bij het steroiden bestellen er op dat de bestelde producten aansluiten op je behoeften.

De therapeutische betekenis van de anabole steroïden bij de symptomatische behandeling van de aplastische anemie is ook te twijfelachtig. Bij de anemie door een chronische nierinsufficiëntie bij de dialyse patiënten kiest men liever voor epoëtine. Het moet benadrukt worden, dat anabole steroïden bij kinderen alleen onder begeleiding van een ervaren arts toegepast mogen worden. Een arts welke hier volop ervaring mee heeft.